Artikler

Vælg en diffusionsåben maling til facaden

For mange af os betyder en flot facade på huset meget. Men ud over det indtryk en velholdt facade giver er det også vigtigt for husets ydermure, der skal stå imod lidt af hvert. Selvom det er et stort arbejde er det derfor vigtigt for husejeren at sørge for en velholdt facade, men det er også vigtigt at vælge en diffusionsåben maling, når man går i gang med at male huset udvendig. Du kan online få en rigtig god indføring, hvad diffusionsåben maling dækker over.

Fugten skal kunne trænge ud

Helt grundlæggende handler det om, at man undgår at lukke fugten inde bag et lag alt for tæt maling. Det kan nemlig skade murværket. Særligt på gamle huse skal man være opmærksom på dette. Det er her en diffusionsåben maling kommer ind i billedet. Det er nemlig en maling, som tillader at fugten vandrer igennem. Hvis der får lov at ophobe sig fugt inde under malingen risikerer man, at en skaller af, eller sågar skader på murværket på grund af frostsprængninger. Sidstnævnte gælder selvfølgelig først og fremmest ydermurene, der udsættes direkte for alle vejrlig. Det forbedrer også husets indeklima med en diffusionsåben maling på facaden frem for typer, der ikke tillader fugten at trænge den vej ud.

Det er dog vigtigt at gøre sig klart, hvilken maling der egner sig bedst til hvilke overfladetyper. Desuden er visse typer af maling egnet til nogle steder i huset, men ikke til andre. Særligt ved udendørs træværk, kældervægge samt facade, sokkel og murværk kan det være vigtigt med en diffusionsåben maling, fordi disse overflader kan indeholde fugt, som ikke må lukkes inde.  Hvor ”åndbar”, eller diffusionsåben en maling er måles med begrebet PAM-værdi. Det er en skala, der beskriver, hvor stor modstand et materiale yder over for gennemgang af vanddamp. Den  går fra 0 til 100, hvor 0 er helt åben mens 100 er vandtæt.

Pas på med mange lag maling

Silikatmaling eller kalkmaling hører til de meget åndbare malingtyper, mens akrylmaling er dårligere til at lade fugten passere igennem. En mere mat maling, det vil sige med en lav glans på for eksempel 5, også er mere åben. Men det er ikke kun typen af maling, der afgør hvor godt fugten kan trænge ud. Jo flere gange en overflade males, des mindre ”åndbar” eller diffusionsåben bliver den. Det skal man naturligvis have med i betragtning, når man overvejer, hvilken behandling en given overflade skal have, og i mange tilfælde kan det være nødvendigt at rense tidligere lag af maling af, inden den nye maling påføres. Særligt, naturligvis, på de overflader, hvor det er vigtigt, at malingen er diffusionsåben. Her er det ikke altid tilstrækkeligt at have valgt en diffusionsåben maling, men også at sikre sig, at der ikke er for mange lag. Selvom det kan være et stort arbejde kan det på længere sigt vise sig at betale sig, fordi man undgår afskalning, skader på murværk og andre uheldige sager.

You May Also Like