Artikler

Kan din stemme være ugyldig – kender du reglerne for stemmesedler?

Valget står for døren, og vi skal snart ned og stemme. Kender du reglerne for, hvordan en stemmeseddel skal se ud for at kunne tælle med? Lad os lige opsummere her – det vil være så ærgerligt ikke at gøre krav på sin stemmeret ved folketingsvalget .

Hvad gør en stemmeseddel ugyldig?

Der er nogle ting, man ikke må gøre med en stemmeseddel – faktisk har det så alvorlig en konsekvens, at din stemme ikke tælles med, hvis ikke din stemmeseddel lever op til kravene for disse. 

Følgende betingelser skal være overholdt, hvis dit kryds skal gælde: 

  • Dit valg skal være afmærket med et kryds, andre symboler eller tegn kan ugyldiggøre din stemme
  • Det skal med sikkerhed kunne afgøres, hvilken kandidat, du stemmer på – dit kryds må ikke berøre mere end ét felt.
  • Der må ikke herske tvivl om, hvorvidt stemmesedlen er udleveret på valgstedet – du kan altså ikke medbringe dit eget print
  • Stemmesedlen må ikke være givet et særpræg – du må med andre ord ikke tegne, sætte en autograf, placere klistermærker eller lignende på din stemmeseddel
  • Stemmesedlen skal have et afkrydset felt – du må ikke placere dit kryds ved siden af eller på anden måde udenfor feltet

Det er vigtigt at gøre sig umage

Det er vigtigt at stemme – det er vigtigt at bakke op om demokratiet. Vi har ret til at blive hørt, og den ret bør vi værne om. Når vi nu ved, at vi kan risikere at få vores valgseddel ugyldiggjort, så ved vi også, at der er en idé i at være lidt omhyggelig, når vi stemmer – en uskyldig sjuske-streg kan i teorien bevirke, at din stemme ikke tælles med, og det vil være ærgerligt. Det er vigtigt at stemme – og det er vigtigt, at vi alle bliver hørt. Stem til folketingsvalget 2022, og husk at være præcis i din stregføring. 

 

 

You May Also Like